ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Моніторинг якості освіти

 
 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 

Інформація про проведення  державної підсумкової атестації  у  2017/2018  навчальному  році

         в 4,9,11(12) класах  :  

            Аналіз результатів державної підсумкової атестації учнів 4 класу

                                          з української мови

В класі 12 учнів                                                                                                                      роботу виконувало -   12   учнів( 100 %)

Виконали роботу :

На високому рівні  - 2  учні (  17 %)

На достатньому  -     6  учнів (   50 %)

На середньому -        4 учні (   33 %)

На початковому -      0 учнів  (  0  %)

Якість знань становить   67 %

     Підсумкова контрольна робота з української мови є інтегрованою і містить завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову звязного висловлювання формуються на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту.

    Підсумкова контрольна робота з української мови формується з тексту для читання, визначеної у ньому частини для списування( з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь, трьох  завдань  до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом, трьох завдань за змістом тексту для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь, творчого – на побудову звязного висловлювання за змістом прочитаного тексту, у якому учень формує власні оцінні судження.

    Аналізуючи результати ДПА можна зробити такі висновки:

     Завдання №1 – вміння працювати з текстом продемонстрували:   8       учнів(  67 %), частково виконали   3  учнів ( 25 %)(Рибаков В., Конопля О., ЗубенкоБ.),не справились із завданням  1  учень(  8  %) (Петрашенко О.)

    Завдання №2 для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом виконали:   12   учнів( 100   %),

    Завдання №3 виконали:  11  учнів( 91 %)

    Завдання №4 виконали: 12     учнів(  100 %)

    Завдання №5 –списування тексту з пропущеними орфограмами для виявлення правописних умінь виконали:   9  учнів(  75  %)

    Завдання №6 для перевірки мовних знань  виконали:  8    учнів( 66 %)

    Завдання №7 виконали:  11    учнів( 91  %)

    Завдання №8 виконали:11    учнів(  91 %)

    Завдання №9  творчого характеру передбачало побудову звязного висловлювання на задану тему. Учні продемонстрували вміння висловлювати власну думку, будувати звязні речення, але більшість учнів припустилися помилок при логічній побудові послідовності подій. Не всі учні дотримувалися будавати тексту. Були допущено орфографічні та пунктуаційні помилки.

      Аналіз  підсумкової контрольної роботи з української мови засвідчує, що більшість 8 учнів (   67 %) засвоїли програмовий матеріал за курс початкової школи на високому та достатньому рівні. Учні продемонстрували вміння самостійно працювати із текстами різних літературних жанрів; аналізувати прочитані твори; висловлювати власні судження щодо прочитаного. Але необхідно продовжити роботу по формуванню навички звязного письмового мовлення шляхом збільшення творчих завдань на вміння логічно, послідовно висловлювати власні думки. На уроках систематично проводити більше тренувальних завдань та вправ на позначення голосних у слабких позиціях, вміння добирати перевірні слова, вміння змінювати форми частин мови.

      Вчитель –В.М.Лєсніченко

 

                                                               Аналіз результатів

               державної підсумкової атестації учнів 4 класу з математики

   Державна підсумкова атестація (ДПА) у початковій школі в 2017/2018 навчальному році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, листа МОН Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році та листа МОН Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти.

     Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

  Зміст завдання для підсумкових контрольних робіт з математики сформовано відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

В класі 12 учнів                                                                                                                      роботу виконувало -   12  учнів( 100 %)

Виконали роботу :

На високому рівні  -   2     учні (17 %)

На достатньому  -       6     учнів ( 50 %)

На середньому -          5     учнів (  33 %)

На початковому -         0    уянів  (0 %)

Якість знань становить    67   %

    Контрольна робота з математики передбачала сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: натуральні числа, арефметичні дії з натуральними числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання величин.

 В ході проведення контрольної роботи перевірявся рівень оволодіння наступними елементами засвоєння програмового матеріалу з математики за курс початкової школи:

 • порядок арифметичних дій;
 • алгоритм додавання та віднімання чисел;
 • завдання з геометричним матеріалом;
 • виконання дій з іменованими числами;
 • письмове додавання та віднімання багатоцифрових чисел;
 • письмове множення та ділення багатоцифрових чисел;
 • розв’язування складених задач вивчених видів.

Підсумкова контрольна робота для державної атестації з математики була сформована з таких завдань: тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих варіантів; завдання відкритого типу на встановлення відповідності між 6 компонентами; завдання відкритого типу з короткою відповіддю; завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (задача)

             Тестові завдання виконали:

    Завдання №1 виконали безпомилково     8  учнів(  67 %)

    Завдання №2 виконали безпомилково  8    учнів(  67  %), не виконали   4   учні (  33 %) (Конопля О., Зубенко Б., Рибаков В., Набока К.)

    Завдання №3 виконали безпомилково   8    учнів( 67%) , не виконали 4      учні (   33   %) (Скрипник М., Зубенко Б., Рибаков В., Петрашенко О.)

    Завдання з геометричним матеріалом №4 виконали безпомилково  3      учнів(  25 %), допустили помилки при кресленні   9    учнів( 75 %)(Скрипник М., Петрашенко О., Конопля О., Рожковий В., Рибаков В., Набока К.,Самсонов І., Горавньова С., Героненко О.)

    Завдання №5 відкритого типу на встановлення відповідності між 6 компонентами  виконали безпомилково    12   учнів( 100 %), припустилися помилки    0  учнів(  0 %)    

    Завдання №6 відкритого типу на встановлення відповідності між 6 компонентами  виконали безпомилково  9  учнів( 75 %), припустилися помилки  3  учнів(25  %) (Самсонов І., Конопля О., Скрипник М.)

    Завдання №7 з відкритого типу з короткою відповіддю виконало безпомилково   9  учнів( 75  %), припустилися помилки при використанні табличного множення  2  учні( 16 %)  (Петрашенко О, Зубенко Б.   ), допущено помилки при діленні багатоцифрових чисел   3    учнями (  25 %) (Зубенко Б.,Рибаков В., Петрашенко О.) не впоралися із завданням   0    учнів(  0  %)

    Завдання відкритого типу №8 з розгорнутою відповіддю (задача) виконали в повному обсязі     6  учнів( 50 %); допущено помилку в результаті обчислення однієї дії   2    учні(  17%)   ( Набока К.,  Горавньова С., ), допущено помилку в результаті обчислення двох дій   4  учні  (  33 %) (Рибаков В., Конопля О., Рожковий В.,Петрашенко О.),  не впоралися із розв’язанням задачі в повному обсязі   0  учнів ( 0 %)

     Результати контрольної роботи показали, що більшість учнів оволоділи знаннями, вміннями та навичками що передбачено програмними вимогами та зуміли застосувати їх на практиці. Учні продемонстрували вміння роботи з натуральними числами. Володіють вмінням визначати порядок виконання арифметичних дій та перетворенням іменованих чисел. В учнів на достатньому рівні сформовані навички письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел, письмового множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Сформовані вміння розв’язувати складені задачі вивчених типів.

    Аналізуючи допущені помилки в контрольній роботі, необхідно посилити роботу щодо усного та письмового додавання та віднімання;роботу з геометричним матеріалом на побудову; обчислення табличних та позатабличних випадків множення та ділення; виконання дій з багатоцифровими числами; добирати завдання із логічним навантаженням, що сприятиме розв’язанню різних видів задач.

Вчитель -   ЛєсніченкоВ.М.

Рекомендації:

 Математика.

Результати контрольної роботи показали, що більшість учнів оволоділи знаннями, вміннями та навичками, що  передбачено програмними вимогами та зуміли застосувати їх на практиці. Учні продемонстрували вміння роботи з натуральними числами. Володіють вмінням визначати порядок виконання арифметичних дій та перетворенням іменованих чисел. В учнів на достатньому рівні сформовані навички письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел, письмового множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Сформовані вміння розв'язувати складені задачі вивчених типів.

            Аналізуючи допущені помилки в контрольній роботі, необхідно посилити роботу щодо усного та письмового додавання та віднімання; обчислення табличних та позатабличних випадків множення та ділення; виконання дій з багатоцифровими числами; % добирати завдання із логічним навантаженням, що сприятиме розв'язанню різних видів задач.  

Українська мова Аналіз ДПА з української мови засвідчує, що більшість учнів засвоїли програмовий матеріал за курс початкової школи на високому та достатньому рівнях, але необхідно продовжити роботу  з формування навички зв’язного письмового мовлення шляхом збільшення творчих завдань на вміння логічно , послідовно висловлювати власні думки. На уроках проводити більше тренувальних завдань та вправ на позначення голосних у слабких позиціях, вміння добирати  перевірені слова, вміння змінювати форми частин мови.Літературне читання (українська мова)59% учнів продемонстрували вміння  самостійно працювати з текстами різних літературних жанрів, аналізувати прочитані твори, висловлювати власні судження щодо прочитаного. Продовжувати роботу над творчими завданнями.

Результати ДПА учнів 9 класу за  2017 / 2018 навчальний рік

Українська мова

 

К-сть

учнів у класі

К-сть учнів, що вик. роботу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

10

10

 

 

3

30

4

40

3

30

                             

Висновки: учні 9 класу  під час проведення державної підсумкової атестації з української мови  послуговувались соціокультурною інформацією, аналізували, оцінювали, відбирали  і використовували  її для особистісного розвитку, для досягнення комунікативних і життєвих цілей.

ДПА з української мови у 9 класі показало, що учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні. Учні засвоїли правопис складних прислівників, дієприслівників, розділові знаки при прямій мові, вставних словах, однорідних членах речення. Хоча зустрічаються недоліки  у розстановці розділових знаків та переносі слів.

Рекомендації: спрямувати навчальний матеріал для стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української  мови. Систематично працювати зі словниками та різноплановою довідковою літературою, робити необхідні виписки з книжок і журналів, правильно оформляти, зберігати і використовувати їх у навчальній роботі., звернути увагу на інтонацію у різних видах речень, збільшити обсяг фонетичних вправ.

Працювати  з текстом, здійснювати пошук інформації в різноманітних джерелах, передавати її в самостійно створених висловлюваннях різних типів, стилів і жанрів. З метою самоосвіти учням  використовувати Інтернет . Програми реалізувати через конкретні завдання навчального предмету, які відповідно до Державного стандарту ґрунтуються на емоційно - ціннісній, літературознавчій,загальнокультурній і змістових лініях.

 

Математика

К-сть

учнів

 у класі

К-сть учнів, що вик. роботу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

10

10

-

-

6

60

4

40

-

-

                                   

Висновки:

Учні  9 класу  під час проведення  ДПА з математики  показали  знання  на достатньому та високому рівні. Під час висвітлення  теми «Числові нерівності» учні засвоїли теоретичний матеріал, який використали під час написання  державної підсумкової атестації. Складним  виявився для учнів матеріал «перетворення графіків функції...» Використали  знання з теми «Квадратні нерівності». На рівні з цим основною проблемою є застосування теоретичних знань для розв’язування , а також робити самостійні висновки. Державна підсумкова атестація з математики учнів 9 класу свідчить про те що учні працюють більше на достатньому та високому рівнях. Навчальний матеріал учні засвоїли добре. Якість знань становить 100%. Але при виконанні письмової роботи з математики були допущені помилки:

 • при перетворенні буквених виразів;
 • побудова графіків функцій;
 • при розв'язуванні задач на відсотки;
 • при розв'язуванні геометричних задач на знаходження площі круга, вписаного в трикутник з відомими сторонами;

Рекомендації:   - продовжити роботу над удосконаленням контролю знань, використовувати тестові технології в процесі навчання й підготовки учнів;

 • прищеплювати інтерес до предмета шляхом мотивації, активних методів навчання, використання комп'ютерних технологій, математичного  експерименту, застосовувати отриманні знання на практиці.
 • удосконалювати методику проведення уроків, підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • організовувати самостійну діяльність школярів, стимулюючи оригінальні думки, шляхи розв’язування задач, спрямовувати зусилля
 • учнів не тільки на відтворення знань і вмінь, а й учити застосовувати їх у змінених і нестандартних ситуаціях.

 

Історія України

 

К-сть

Учнів

 у класі

К-сть учнів, що вик. роботу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

10

10

0

-

4

40

5

50

1

10

                                   

Висновки: у 9 класі результати ДПА з історії України показали, що більшість учнів мають середній та достатній  рівень навчальних досягнень Жоден учень не вчиться на початковому рівні.

Отже, плануючи роботу з учнями 9 класу потрібно підвищити зацікавленість дітей до вивчення предмета шляхом впровадження сучасних технологій, індивідуальної роботи з учнями. У роботі враховувати інтелектуально- психологічні особливості школярів. При проведенні тематичного оцінювання використовувати диференційовані різнорівневі завдання.

 Рекомендації: аналіз результатів НДУ  з історії України показав, що учні, в основному  вміють встановлювати зв'язки між історичними явищами та об'єктами. Дев'ятикласники продемонстрували майже повне засвоєння знань про  історичних особистостей та знання культурно – історичних пам’яток. При виконанні завдань учні показали знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології та картографії.

Звернути увагу на необхідність урізноманітнення методів навчальної діяльності на уроках історії щодо формування в учнів уміння спостерігати за явищами  та подіями  щодо формування практичних навичок при вивченні історичних  фактів, з якими  людина зустрічається у повсякденному житті; на розуміння причинно-наслідкових зв'язків між факторами і явищами, що спостерігаються в навколишньому середовищі: на обґрунтування важливих світоглядних питань.

Максимально приділяти увагу  на опрацювання історичних джерел: історичні документи, карти , схеми і фотоматеріали.

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 12-х класів 

у 2017/2018 навчальному році(вечірня (заочна) форма навчання)

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ  ДОПУЩЕНІ ДО ДПА:13

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА :13

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ  ПРО ПОВНУ  ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ:13

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ:0

СРІБНА МЕДАЛЬ: 0

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ (АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ): 0

 

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість

 учнів

12-х класів

Кількість учнів, які звільнені від  проходження ДПА

Кільсь учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних  досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

13

 

13

-

7/54%

6/46%

-

2

Історія України

13

 

13

-

10/77%

3/23%

-

3

Біологія

13

 

13

-

4/31%

9/69%

-

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ
Первомайської загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів № 1
за  І  семестр  2017/2018  навчального року
На початок  навчального року                176       
На кінець І семестру                              177    
Вибуло                                                      21
Прибуло    22
Дена школа
На початок навчального року 111  
На кінець І семестру                              108
Вибуло                                                    7         
Прибуло                                                    4
Вечірня школа
На початок навчального року                65
На кінець І семестру                              69
Прибуло  18
Вибуло                                                      14
Атестовано    80
Не атестовано                                        0
Відвідували школу                                106
Індивідуальне навчання 2
Не відвідували школу                            0
Травматизм 0
Правопорушення 0
Денна школа Навчаються на:
початковому рівні      0 0
середньому рівні 30 37,5%
достатньому рівні 42 52,5%
високому рівні 8 10%
не атестовано            0 0
Вечірня  школа Навчаються на:
початковому рівні      0 0
середньому рівні 48 69,5%
достатньому рівні 21 30,5%
високому рівні 0 0
не атестовано        0 0
 
                                 Директор школи              Т.С.Черкашина 
 

 

Заходи щодо реалізації освітнього проекту
«Моніторинг якості освіти в Харківській області»
у  Первомайській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  №1 
Первомайської  міської  ради  Харківської  області
 
1.1. Організаційно-методичний напрям
1.1
Забезпечення проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в  школі: Учні, адміністрація школи Квітень-травень 2018 року Адміністрація школи
- on-line анкетування щодо визначення рівня обізнаності вчителів  української мови та  літератури, російської мови інтегрованого курсу «Література», математики, біології, географії, фізики, хімії  і учнів 9-х класів із питань міжнародного дослідження якості освіти PISA
Учні 9-х класів, вчителі - предметники Вересень 2017 року Адміністрація школи
1.2 Забезпечення проведення загальнодержавного дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів» Учні 4-х класів За окремим графіком Учителі 4 –х  класів ,
адміністрація школи
1.3
 
1.4.
 
Забезпечення проведення моніторингових досліджень якості освіти в школі:
Адміністрація школи
- ефективність реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти в початковій школі;
Адміністрація школи,учителі, учні 1-4-х, 8-х, 11-х  класів, батьки учнів 1-4-х. 8-х, 11-х класів І етап: січень-червень 2018
ІІ етап: січень-червень 2019 року
ІІІ етап: січень-червень 2020 року
- результативність роботи з підготовки учнів до інтелектуальних змагань (Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН); Учителі 5-11-х класів, учні 5-11-х класів І етап: травень-серпень 2018 року
ІІ етап: травень-серпень 2019 року
ІІІ етап: травень-серпень 2020 року
- результати навчання в загальноосвітніх навчальних закладах за підсумками ЗНО та ДПА. Учні 4-х, 9-х, 11-х класів
І етап: серпень-жовтень 2017 року
ІІ етап: серпень-жовтень 2018 року
ІІІ етап: серпень-жовтень 2019 року
Організація моніторингових досліджень у навчальному закладі - Згідно з графіком Адміністрація школи
2.2. Науково-методичний напрям
2.1. Надання замовлень  на проведення науково-методичних заходів із питання моніторингу якості освіти    Адміністрація школи За потребою Адміністрація школи
2.2. Забезпечення участі педагогічних працівників школи в науково-методичних заходах із питань моніторингу якості освіти Адміністрація школи За окремим графіком Адміністрація школи
3. Навчально-методична діяльність
      3.1 Вивчення освітніх потреб педагогічних працівників школи у підвищенні моніторингової компетентності (на основі діагностування, вивчення матеріалів аналітичної діяльності) - Протягом 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 навчальних років Адміністрація школи
4. Інформаційно-аналітична діяльність
4.1 Узагальнення та аналіз результатів моніторингових досліджень на рівні закладу освіти;  надання результатів моніторингу до відділу освіти Адміністрація школи І етап: листопад
2017 року
ІІ етап: листопад
2018 року
ІІІ етап: листопад
2019 року
Адміністрація школи
- ефективність реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти І етап: квітень
2018 року
ІІ етап: квітень
2019 року
ІІІ етап: квітень
2020 року
 
- результативність роботи з підготовки учнів до інтелектуальних змагань (Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН) І етап: серпень
2018 року
ІІ етап: серпень
2019 року
ІІІ етап: серпень
2020 року
 
- результати навчання в загальноосвітніх навчальних закладах за підсумками ЗНО та ДПА І етап: жовтень
2017 року
ІІ етап: жовтень
2018 року
ІІІ етап: жовтень
2019 року
      4.2 Підготовка аналітичних матеріалів за підсумками  моніторингових досліджень у закладі - За графіком моніторингових досліджень Адміністрація школи
4.3 Вивчення дієвості внутрішнього моніторингу в школі Порівняння результатів внутрішнього та зовнішнього моніторингу - За графіком державної атестації навчальних  закладів
Адміністрація школи
4.4. Ознайомлення педагогічних працівників школи із результатами моніторингових досліджень Адміністрація школи Адміністрація школи
 
 
                                                                                      Директор школи                          Т. С.Черкашина